Klubbstyret
Styrets leder Rolf Erik Paulsen rolf@trondheimbtk.no 92 06 46 36

Klubbinformasjon

Organisasjonsnummer 986 366 504
Klubbnummer 1601 0371
Besøksadresse Haakon VIIs gate 2, 7041 Trondheim
Postadresse Postboks 1824 Lade, 7440 Trondheim
Kontonummer 1506.02.80069
IBAN NO8715060280069
SWIFT/BIC DNBANOKKXXX