Vårt trenerteam

Vårt trenerteam

Karl Erik Rasmussen

Hovedtrener

Vårt trenerteam

Anelia Yordanova

Trener

Vårt trenerteam

Kasper Yelu Li

Trener

Vårt trenerteam

Marho Okello Akway

Trener

Våre klubbambassadør

Klubbambassadør

Sophie Brown-Hanssen

Klubbambassadør

Klubbens styre

Rolf Erik Paulsen

Styreleder

Inge Witsøe

Nestleder

Somjit Werstad

Styremedlem

Eyvind Thomassen

Styremedlem

Silke Leismann

Styremedlem

Anh-Thu Ngoc Nguyen

Styremedlem

Bjarne Forfang

Styremedlem

Markus T. Koteng

Varamedlem

Klubbinformasjon
Organisasjonsnummer 986 366 504
Klubbnummer 1601 0371
Besøksadresse Haakon VIIs gate 2C, 7041 Trondheim
Postadresse Postboks 1824 Lade, 7440 Trondheim
E-postadresse admin@trondheimbtk.no
Kontonummer 1506.02.80069
IBAN NO8715060280069
SWIFT/BIC DNBANOKKXXX