Vårt mål som klubb er å skape et godt og inkluderende idrettsmiljø med fokus på mestring og tilhørighet for alle. Hos oss skal du være like velkommen om du er en nybegynner som vil spille 1 gang i uken for gøy eller om du er en toppidrettsutøver med høye ambisjoner. På Lade har vi norges største og beste treningsanlegg for bordtennis; en arena som gir Trondheim BTK muligheten til å skape det store og gode miljøet vi ønsker.

Vilkårene og reglene vi har her er hva vi mener er nødvendig for at vi skal være best rustet til å skape det miljøet vi ønsker, og sørge for nødvendig økonomisk grunnlag for både vår flotte treningshall og trenerressursene vi har i klubben.

Våre treningstilbud

Nedenfor er en oversikt over treningsgruppene vi har – klikk deg inn på dem for informasjon og påmelding.

Barn- og ungdom (opp til og med ungdomsskole-alder)

 • For barn og ungdom som ønsker å starte med bordtennis har vi “Bordtennisskolen” med trening opp til 2 ganger pr uke. Her kan du melde deg på når som helst, og våre dyktige trenere vil ta godt i mot deg 🙂
 • Vi har også egne grupper for viderekomne barn- og ungdom som ønsker å både trene og konkurrere aktivt.
  • Kadettpartiet (for barn på barneskolen)
  • Ungdomspartiet (for ungdom på ungdomsskolen)

Voksne (fra og med videregående alder)

 • Voksne på alle ferdigehetsnivåer. Vi har både egenorganiserte og organiserte treninger med dyktige trenere. Her kan både nybegynnere og de som har spilt en god stund få god veiledning og trening.

Parautøvere

 • Vi har stor erfaring med parautøvere, og ønsker å bygge opp et godt og trygt miljø. Vi har egne treninger 1 dag i uken, men spiller også sammen med de øvrige treningspartiene i løpet av uken.

Innmelding og tegning av Avtalegiro

Alle som skal spille i klubben skal ha AvtaleGiro-avtale for betaling av den årlige treningsavgiften som belastes månedlig (ca. den 12. i hver måned). Merk at avgiften som betales er en årlig avtale som vi har valgt å dele på 12, slik at det trekkes i hver måned uavhengig av ferieavvikling etc.

Ved inngåelse av avtale må du også bekrefte medlemsvilkårene samt krysse av for samtykkeerklæring (GDPR). Avtalen blir synlig når du går inn på lenken.

AvtaleGiro gir deg flere fordeler:

 • Din konto blir automatisk belastet ved forfall – da slipper du å betale giroen i banken/nettbanken, og unngår også purringer.
 • Du får kvittering på kontoutskriften – du har da god oversikt.
 • Ingen KID – Du trenger ikke å forholde deg til lange KID-nummer og annen betalingsinformasjon.

Opprett AvtaleGiro-avtale

Trykk knappen nedenfor for å gå til registreringssiden for AvtaleGiro.

Avtalen tegnes med med firmaet “Zubarus”, men alle treningsavgifter går uavkortet til bordtennisklubben. Ved tegning av avtalen er det nødvendig at du har Bank ID tilgjengelig.

OPPRETT AVTALEGIRO

Hvem kan være medlem og trene hos oss?

Trondheim BTK er og skal være en inkluderende klubb – du skal ha mulighet til å være medlem og trene hos oss uavhengig av nivå eller ambisjoner. Alle som ønsker å komme i gang med bordtennis og spille i Trondheim BTK er hjertelig velkommen.

Med økende aktivitet er det viktig for oss å legge til rette slik at vi sikrer de som som spiller for Trondheim BTK har tilgang til trening. Dette betyr at vi vil ha restriksjoner på tilgang for spillere som representerer andre bordtennisklubber.

Klubben har følgende begrensninger:

 • Tilgang til å trene i hallen og være medlem av klubben er begrenset til spillere som er kvalifisert til å konkurrere for Trondheim BTK.
  • Dette betyr at det i utgangspunktet ikke vil være åpent for spillere som konkurrerer for andre klubber å trene i bordtennishallen vår.
  • Styret i samråd med vår hovedtrener står fritt til å gjøre unntak fra dette.
  • Tilreisende spillere som er på ferie eller gjennomreise i Trondheim vil normalt sett “alltid” få anledning til å trene i hallen vår – bare ta kontakt med vår hovedtrener Karl Erik Rasmussen.
 • Utøvere som av Norges Idrettsforbund og/eller Norges Bordtennisforbund er blitt ilagt trenings- og/eller konkurransekarantene har ikke tilgang til hallen for trening/konkurranse.
 • Klubbens Styre kan i tilfeller det anses som nødvendig ta diskresjonære avgjørelser rundt tilgang.

NB! Spillere fra andre klubber har selvfølgelig tilgang til hallen ved stevner, seriespill, treningshelger etc. hvor de er invitert.

Er det noe dugnadsarbeid?

Vi har stor forståelse for at man har en hektisk hverdag, og at det er mye dugnadsarbeid forbundet med de fleste fritidsaktivitetene som man selv og barna involverer seg i. Vi har et aktivt forhold til å begrense dugnadsarbeidet mest mulig – vi har derfor valgt å ikke ha ordinære dugnader for å gi inntekter.

Det betyr at du vil ikke bli bedt om å selge toalettruller eller gjøre varetellinger hos oss. Dugnadsarbeid hos oss vil bli begrenset til å bidra i forbindelse med arrangementer som man selv eller barna deltar på.

Medlemmer må påregne å bidra i følgende tilfeller:

 • Ved våre egne arrangementer hvor man selv (eller barnet) deltar
  • Vi har behov for bistand med kakebaking, kantinesalg, rigging av hall, transport av bord, dømming og annen teknisk bistand. Informasjon om hvor man skal bidra blir sendt ut så tidlig som mulig før arrangementet – men har man spesifikke ønsker eller kompetanse så gi gjerne klubben beskjed.
 • Spillere som deltar på våre divisjonslag i lagserien (lagserie – ikke individuelt seriespill) må bidra med 1 “helgevakt” i halvåret (innebærer å holde hallen åpen 12-16 på en lørdag eller søndag)
 • Spillere som har egen nøkkel til hallen betaler for denne ved å bidra med 1 “helgevakt” i halvåret (innebærer å holde hallen åpen 12-16 på en lørdag eller søndag)

Kan jeg få egen nøkkel til hallen?

Med egen nøkkel har du tilgang til og kan trene i hallen selv utenfor åpningstidene både i ukedager, helger og ferier. Vi ønsker at hallen skal være så tilgjengelig som mulig, og at den er i bruk mest mulig.

Så JA, det er mulig å få egen nøkkel til hallen – du må søke om dette ved å sende en epost til Styret ved admin@trondheimbtk.no

Betingelser for å kunne få nøkkel:

 • Du må minimum være fylt 16 år
 • Du må ha vært medlem i klubben, og vært jevnlig i hallen i minst 2 måneder
 • Du må skrive under på at du skal følge reglement for hallen, og gjennomgå en kort veiledning
 • Du forplikter deg til 1 helgevakt i halvåret – helgevakten består i å holde hallen åpen en lørdag eller søndag mellom 12:00 og 16:00

Nøkkelen koster altså ingen penger utover at man forplikter seg til å ha 1 helgevakt i halvåret.

Ved misbruk eller manglende oppfølging forbeholder selvfølgelig klubben seg retten til å inndra nøkkelen.

Økonomi; en inkluderende klubb

Vi ønsker å være en inkluderende klubb hvor alle kan delta uavhengig av økonomisk situasjon.

Ta kontakt med klubbens leder; Rolf Erik Paulsen på mobil 92064636 eller epost rolf@trondheimbtk.no dersom du har behov for en økonomisk tilpasning.

Alle henvendelser og løsninger behandles konfidensielt internt i Styret.

Hva koster det å spille bordtennis?

Bordtennis er i utgangspunktet en relativt rimelig idrett hvor du hovedsakelig trenger medlemskap, treningsklær og en racket for å spille. Men som de fleste andre idretter er kostnaden også hos oss avhengig av aktiviteten din.

Alle som skal trene i hallen vår er nødt til å tilknyttet et treningsparti; uavhengig av om man for det meste trener “egenorganisert” eller om man for fullt ut deltar på organisert trening.

 • Deltakere på våre treningspartier (bordtennisskolen, kadettparti, ungdomsparti, voksenparti) betaler en årlig treningsavgift. Denne årlige treningsavgiften betales månedlig via AvtaleGiro (alle 12 mnd).

Medlems- og treningsavgifter

Tabellen nedenfor viser medlems- og treningsavgiftene for sesongen 2023-2024 fastsatt etter årsmøtet i 2023.

Avgift / Kostnad

Pr år

Pr mnd

Medlemsavgift Enkeltmedlem (pr år) 200
Medlemsavgift Familie (pr år)
Dekker alle i samme husholdning.
400
Den årlige medlemsavgiften faktureres via Spond ved inngangen til nytt år (desember/januar), eller ved innmelding. Ved innmelding etter sommeren faktureres det halv medlemsavgift.
Treningsavgift Barn og ungdom
Til og med 10.klasse.
4 200 350
Treningsavgift Voksne
Fra og med videregående alder – ca 16 år
5 100 425
Treningsavgiften betales med AvtaleGiro månedlig (se ovenfor på denne websiden)
Vi har en rabatt på 25% for hustandsmedlemmer, honnør og studenter (se detaljer nedenfor)

Andre kostnader

Andre kostnader avhenger av din egen aktivitet og ambisjonsnivå

 • Racket: Klubben har noen låneracketer, men du ønsker fort å ha din egen racket. Pris på en racket varierer veldig mye; for en nybegynnerracket ligger prisen på ca 600-700 kroner, og går opp til ca 3000 for «profft» utstyr. Ta kontakt med en trener for anbefaling av racket – du bestiller dette rett gjennom klubben – leveranse tar ca 1 uke.
 • Lisens: Er du over 12 år og deltar på turneringer, kreves det betalt lisens til Norges Bordtennisforbund. Avhengig av alder, koster dette 300 – 500 kroner pr sesong (august – juni). For nye spillere sørger klubben for å registrere lisensen når det blir behov – vi sender så regningen videre til spillerne.
 • Startkontingenter: Ved turneringer betaler man en startkontingent pr klasse man deltar i. Prisen varierer fra turnering til turnering og avhengig av alder, men er normalt ca 150,- pr klasse. På en turnering vil det være normalt å delta på alt fra 1 til 4 klasser.
 • Reiser til turneringer: Vi reiser hvert år til flere turneringer både i norge og ikke minst til vår årlige klubbtur til Østersund i Sverige. Reise og overnatting betales normalt i sin helhet av hver enkelt spiller.
 • Treningssamlinger: Vi arrangerer med jevne mellomrom ekstra treningssamlinger i ferier og helger for våre spillere. Disse vil ofte ha en ekstra kostnad, og inkluderer normalt lunsj.
 • Klubbklær: Våre klubbdrakter kan du kjøpe og betale direkte i hallen. Fullt draktsett består av overtrekksjakke og bukse, shorts/skjørt og spillertrøye.

Medlemsvilkår

GENERELT

 • Medlemmene forplikter seg til å følge de regler som til enhver tid gjelder for oppførsel, trening og bruk av treningshallen.
 • Alle har felles ansvar for trivsel i klubben; vi behandler hverandre med respekt og rydder opp etter oss.
 • Alle medlemmer skal vise respekt for hverandre; alle er like viktige – uavhengig av nivå, alder eller funksjonshemming.
 • Mobbing, hærverk og usportslig opptreden kan medføre utvisning fra klubben.
 • Klubben forbeholder seg retten til å holde stengt i helger og på helligdager samt ha innskrenket tilbud i ferier.
 • Klubben forbeholder seg retten til endring av åpnings- og treningstider.

SPORTSLIG

 • Medlemmer forplikter seg til å opptre på en sportslig måte når man representerer Trondheim Bordtennisklubb. Dette inkluderer turneringer, reiser, samlinger både i klubb- og forbundsregi og andre representasjons-situasjoner.
 • Ved deltakelse i konkurranser støtter vi øvrige klubbmedlemmer positivt – og hjelper hverandre både i forberedelser, underveis i konkurransene og i etterkant.
 • Vi oppfører oss respektfullt overfor dommere, konkurrenter og andre vi møter – vi er gode ambassadører.
 • Vi overholder NIFs doping-reglement, og er kjent med konsekvensene av å bryte disse.

ØKONOMI OG BETALING

 • Treningsavgift skal betales med AvtaleGiro.
  • Treningsavgiften bestemmes av årsmøtet, og er differensiert på treningstilbudet. Treningsavgifter for 2023-2024 sesongen finner du her.
  • Treningsavgiften trekkes fra konto ca. den 12. hver måned.
  • Første måneds treningsavgift (før AvtaleGiro blir effektuert) betales med kort i resepsjonen i bordtennishallen.
  • Opprettelse av AvtaleGiro gjøres ved å følge instruksjonene her under “AvtaleGiro
 • Medlemskontingent og treningsavgifter refunderes ikke.
 • Rabatter – vi har følgende rabatter (for treningsavgift):
  • Studentrabatt: Studenter under 35 år med gyldig studentkort  får en studentrabatt på 25%
  • Honnørrabatt: personer som kvalifiserer til honørrabatt får 25% rabatt.
  • Familierabatt: det gis rabatt på 25% fra og med husstandsmedlem nummer 2.
  • NB! Rabattene kan ikke kombineres.
  • For å få rabattenene, send epost til admin@trondheimbtk.no etter at AvtaleGiro er opprettet så vil vi justere trekkbeløpet.
 • Alle medlemmer som ønsker å benytte hallen for trening; både organisert eller egenorganisert trening skal betale månedlig treningsavgift med AvtaleGiro.
 • Medlemskapet (med tilhørende treningsavgift) løper uavbrutt frem til oppsigelse.
 • Det er 1 måneders oppsigelse på medlemskapet og AvtaleGiro-trekk.
 • Ved aktiviteter utenom ordinære treningstider, som f.eks. samlinger i helgene, treningsleire, reiser, turneringer etc. så vil det kommuniseres tydelig i forkant hva kostnaden for deltakelse vil være – og hvordan dette håndteres. Normalt vil klubben legge ut, for så å fakturere hvert enkelt medlem.

Utmeldelse / Oppsigelse

Ønsker du å avslutte medlemskapet ditt, fyller du ut vårt utmeldingsskjema her: https://forms.gle/mUQJgXDvwBmrJpYA8

Oppsigelsestid

 • Medlemskapet med AvtaleGiro-trekk har en oppsigelsestid på 1 måned fra den 1. i påfølgende måned etter mottatt oppsigelse.
  • Dette betyr at dersom du f.eks. sender oppsigelse den 20.mai, så vil det månedlige trekket løpe ut juni.