Vårt mål som klubb er å skape et godt og inkluderende idrettsmiljø med fokus på mestring og tilhørighet for alle. Hos oss skal du være like velkommen om du er en nybegynner som vil spille 1 gang i uken for gøy eller om du er en toppidrettsutøver med høye ambisjoner. På Lade har vi norges største og beste treningsanlegg for bordtennis; en arena som gir Trondheim BTK muligheten til å skape det store og gode miljøet vi ønsker.

Vilkårene og reglene vi har her er hva vi mener er nødvendig for at vi skal være best rustet til å skape det miljøet vi ønsker, og sørge for nødvendig økonomisk grunnlag for både vår flotte treningshall og trenerressursene vi har i klubben.

Medlemsvilkår

GENERELT

 • Medlemmene forplikter seg til å følge de regler som til enhver tid gjelder for oppførsel, trening og bruk av treningshallen.
 • Alle har felles ansvar for trivsel i klubben; vi behandler hverandre med respekt og rydder opp etter oss.
 • Alle medlemmer skal vise respekt for hverandre; alle er like viktige – uavhengig av nivå, alder eller funksjonshemming.
 • Mobbing, hærverk og usportslig opptreden kan medføre utvisning fra klubben.
 • Klubben forbeholder seg retten til å holde stengt i helger og på helligdager samt ha innskrenket tilbud i ferier.
 • Klubben forbeholder seg retten til endring av åpnings- og treningstider.

SPORTSLIG

 • Medlemmer forplikter seg til å opptre på en sportslig måte når man representerer Trondheim Bordtennisklubb. Dette inkluderer turneringer, reiser, samlinger både i klubb- og forbundsregi og andre representasjons-situasjoner.
 • Ved deltakelse i konkurranser støtter vi øvrige klubbmedlemmer positivt – og hjelper hverandre både i forberedelser, underveis i konkurransene og i etterkant.
 • Vi oppfører oss respektfullt overfor dommere, konkurrenter og andre vi møter – vi er gode ambassadører.
 • Vi overholder NIFs doping-reglement, og er kjent med konsekvensene av å bryte disse.

ØKONOMI OG BETALING

 • Treningsavgift skal betales med AvtaleGiro.
  • Treningsavgiften bestemmes av årsmøtet, og er differensiert på treningstilbudet. Treningsavgifter for 2018-2019 sesongen finner du her.
  • Treningsavgiften trekkes fra konto den 12. hver måned.
  • Første måneds treningsavgift (før AvtaleGiro blir effektuert) betales med kort i resepsjonen i bordtennishallen.
  • Opprettelse av AvtaleGiro gjøres ved å følge instruksjonene her under “AvtaleGiro
  • NB! AvtaleGiro skal ikke opprettes ved deltakelse på nybegynnerparti. Det er først etter nybegynnerpartiet om man ønsker å fortsette på ett av våre ordinære treningspartier at AvtaleGiro skal opprettes.
 • Medlemskontingent og treningsavgifter refunderes ikke.
 • Familierabatt – det gis rabatt på 25% fra og med husstandsmedlem nummer 2
  • Har familen flere medlemstyper, så vil alltid “elite”-medlemskapet være hovedmedlemskap. Rabatt kommer da fra medlemskap nummer 2.
  • For å få rabatten, send epost til admin@trondheimbtk.no etter at AvtaleGiro er opprettet så vil vi justere trekkbeløpet.
 • Alle medlemmer som ønsker å benytte hallen for trening; både organisert eller egenorganisert trening skal betale månedlig treningsavgift med AvtaleGiro.
 • Medlemskapet (med tilhørende treningsavgift) løper uavbrutt frem til oppsigelse.
 • Det er 2 måneders oppsigelse på medlemskapet og AvtaleGiro-trekk.
 • Ved aktiviteter utenom ordinære treningstider, som f.eks samlinger i helgene, treningsleire, reiser, turneringer etc så vil det kommuniseres tydlig i forkant hva kostnaden for deltakelse vil være – og hvordan dette håndteres. Normalt vil klubben legge ut, for så å fakturere hvert enkelt medlem.

Avtalegiro

Alle som skal spille i klubben (unntatt deltakere på nybegynnerkurs) skal ha AvtaleGiro-avtale for betaling av den årlige treningsavgiften som belastes månedlig (den 12. i hver måned).

Det er kun de månedlige avgiftene som vil bli trukket fra denne avtalen. Merk at avgiften er en årlig avtale som vi har valgt å dele på 12, slik at det trekkes i hver måned uavhengig av ferieavvikling etc.

Ved inngåelse av avtale må du også bekrefte medlemsvilkårene samt krysse av for samtykkeerklæring (GDPR). Avtalen blir synlig når du går inn på avtalen – men kan også leses her.

AvtaleGiro gir deg flere fordeler:

 • Din konto blir automatisk belastet ved forfall – da slipper du å betale giroen i banken/nettbanken, og unngår også purringer.
 • Du får kvittering på kontoutskriften – du har da god oversikt.
 • Ingen KID – Du trenger ikke å forholde deg til lange KID-nummer og annen betalingsinformasjon.

Hvis du ikke har BankId eller har utfordringer med å få til en elektronisk signering – så kan AvtaleGiro-skjema fylles ut manuelt i hallen. Ta kontakt med trener eller Rolf i hallen for å fylle ut skjema.

Utmeldelse / Oppsigelse

Ønsker du å avslutte medlemskapet ditt, så sender du en epost til admin@trondheimbtk.no.

Oppsigelsestid

 • Medlemskapet med AvtaleGiro-trekk har en oppsigelsestid på 2 måneder fra den 1. i påfølgende måned etter mottatt oppsigelse.
  • Dette betyr at dersom du f.eks sender oppsigelse den 20.mai, så vil medlemskapet og det månedlige trekket løpet ut juni og juli.

NB! Dersom du er med på en av nybegynnerkursene våre så er det ingen AvtaleGiro-avtale å si opp – så det er ikke noe behov for oppsigelse dersom du ikke ønsker å fortsette etter gjennomført kurs.