Vårt mål som klubb er å skape et godt og inkluderende idrettsmiljø med fokus på mestring og tilhørighet for alle. Hos oss skal du være like velkommen om du er en nybegynner som vil spille 1 gang i uken for gøy eller om du er en toppidrettsutøver med høye ambisjoner. På Lade har vi norges største og beste treningsanlegg for bordtennis; en arena som gir Trondheim BTK muligheten til å skape det store og gode miljøet vi ønsker.

Vilkårene og reglene vi har her er hva vi mener er nødvendig for at vi skal være best rustet til å skape det miljøet vi ønsker, og sørge for nødvendig økonomisk grunnlag for både vår flotte treningshall og trenerressursene vi har i klubben.

Innmelding og tegning av Avtalegiro

Alle som skal spille i klubben (unntatt deltakere på nybegynnerkurs) skal ha AvtaleGiro-avtale for betaling av den årlige treningsavgiften som belastes månedlig (den 12. i hver måned).

Merk at avgiften som betales er en årlig avtale som vi har valgt å dele på 12, slik at det trekkes i hver måned uavhengig av ferieavvikling etc.

Ved inngåelse av avtale må du også bekrefte medlemsvilkårene samt krysse av for samtykkeerklæring (GDPR). Avtalen blir synlig når du går inn på lenken.

AvtaleGiro gir deg flere fordeler:

 • Din konto blir automatisk belastet ved forfall – da slipper du å betale giroen i banken/nettbanken, og unngår også purringer.
 • Du får kvittering på kontoutskriften – du har da god oversikt.
 • Ingen KID – Du trenger ikke å forholde deg til lange KID-nummer og annen betalingsinformasjon.

Hvis du ikke har BankId eller har utfordringer med å få til en elektronisk signering – så kan AvtaleGiro-skjema fylles ut manuelt i hallen. Ta kontakt med trener eller Rolf i hallen for å fylle ut skjema.

Opprett AvtaleGiro-avtale

Trykk knappen nedenfor for å gå til registreringssiden for AvtaleGiro.

Avtalen tegnes med med firmaet “Zubarus”, men alle treningsavgifter går uavkortet til bordtennisklubben. Ved tegning av avtalen er det nødvendig at du har Bank ID tilgjengelig.

OPPRETT AVTALEGIRO

Hvem kan være medlem og trene hos oss?

Trondheim BTK er og skal være en inkluderende klubb – du skal ha mulighet til å være medlem og trene hos oss uavhengig av nivå eller ambisjoner. Alle som ønsker å komme i gang med bordtennis og spille i Trondheim BTK er hjertelig velkommen.

Med økende aktivitet er det viktig for oss å legge til rette slik at vi sikrer de som som spiller for Trondheim BTK har tilgang til trening. Dette betyr at vi vil ha restriksjoner på tilgang for spillere som representerer andre bordtennisklubber.

Klubben har følgende begrensninger:

 • Tilgang til å trene i hallen og være medlem av klubben er begrenset til spillere som er kvalifisert til å konkurrere for Trondheim BTK.
  • Dette betyr at det i utgangspunktet ikke vil være åpent for spillere som konkurrerer for andre klubber å trene i bordtennishallen vår.
  • Styret i samråd med vår hovedtrener står fritt til å gjøre unntak fra dette.
  • Tilreisende spillere som er på ferie eller gjennomreise i Trondheim vil normalt sett “alltid” få anledning til å trene i hallen vår – bare ta kontakt med vår hovedtrener Karl Erik Rasmussen.
 • Utøvere som av Norges Idrettsforbund og/eller Norges Bordtennisforbund er blitt ilagt trenings- og/eller konkurransekarantene har ikke tilgang til hallen for trening/konkurranse.
 • Klubbens Styre kan i tilfeller det anses som nødvendig ta diskresjonære avgjørelser rundt tilgang.

NB! Spillere fra andre klubber har selvfølgelig tilgang til hallen ved stevner, seriespill, treningshelger etc. hvor de er invitert.

Er det noe dugnadsarbeid?

Vi har stor forståelse for at man har en hektisk hverdag, og at det er mye dugnadsarbeid forbundet med de fleste fritidsaktivitetene som man selv og barna involverer seg i. Vi har et aktivt forhold til å begrense dugnadsarbeidet mest mulig – vi har derfor valgt å ikke ha ordinære dugnader for å gi inntekter.

Det betyr at du vil ikke bli bedt om å selge toalettruller eller gjøre varetellinger hos oss. Dugnadsarbeid hos oss vil bli begrenset til å bidra i forbindelse med arrangementer som man selv eller barna deltar på.

Medlemmer må påregne å bidra i følgende tilfeller:

 • Ved våre egne arrangementer hvor man selv (eller barnet) deltar
  • Vi har behov for bistand med kakebaking, kantinesalg, rigging av hall, transport av bord, dømming og annen teknisk bistand. Informasjon om hvor man skal bidra blir sendt ut så tidlig som mulig før arrangementet – men har man spesifikke ønsker eller kompetanse så gi gjerne klubben beskjed.
 • Spillere som deltar på våre divisjonslag i lagserien (lagserie – ikke individuelt seriespill) må bidra med 1 “helgevakt” i halvåret (innebærer å holde hallen åpen 12-16 på en lørdag eller søndag)
 • Spillere som har egen nøkkel til hallen betaler for denne ved å bidra med 1 “helgevakt” i halvåret (innebærer å holde hallen åpen 12-16 på en lørdag eller søndag)

Kan jeg få egen nøkkel til hallen?

Med egen nøkkel har du tilgang til og kan trene i hallen selv utenfor åpningstidene både i ukedager, helger og ferier. Vi ønsker at hallen skal være så tilgjengelig som mulig, og at den er i bruk mest mulig.

Så JA, det er mulig å få egen nøkkel til hallen – du må søke om dette ved å sende en epost til Styret ved admin@trondheimbtk.no

Betingelser for å kunne få nøkkel:

 • Du må minimum være fylt 16 år
 • Du må ha vært medlem i klubben, og vært jevnlig i hallen i minst 2 måneder
 • Du må skrive under på at du skal følge reglement for hallen, og gjennomgå en kort veiledning
 • Du forplikter deg til 1 helgevakt i halvåret – helgevakten består i å holde hallen åpen en lørdag eller søndag mellom 12:00 og 16:00

Nøkkelen koster altså ingen penger utover at man forplikter seg til å ha 1 helgevakt i halvåret.

Ved misbruk eller manglende oppfølging forbeholder selvfølgelig klubben seg retten til å inndra nøkkelen.

Økonomi; en inkluderende klubb

Vi ønsker å være en inkluderende klubb hvor alle kan delta uavhengig av økonomisk situasjon.

Ta kontakt med klubbens leder; Rolf Erik Paulsen på mobil 92064636 eller epost rolf@trondheimbtk.no dersom du har behov for en økonomisk tilpasning.

Alle henvendelser og løsninger behandles konfidensielt internt i Styret.

Hva koster det å spille bordtennis?

Bordtennis er i utgangspunktet en relativt rimelig idrett hvor du hovedsakelig trenger medlemskap, treningsklær og en racket for å spille. Men som de fleste andre idretter er kostnaden også hos oss avhengig av aktiviteten din.

Alle som skal trene i hallen vår er nødt til å tilknyttet et treningsparti; uavhengig av om man for det meste trener “egenorganisert” eller om man for fullt ut deltar på organisert trening.

 • Deltakere på nybegynnerkursene betaler en pris for hele kurset (se under). Det er ingen andre kostnader knyttet til kursdeltakelsen. Hvert kurs varer i 6 uker.
 • Deltakere på ordinære treningspartier (kadettparti, ungdomsparti, voksenparti) betaler en årlig treningsavgift. Denne årlige treningsavgiften betales månedlig via AvtaleGiro (alle 12 mnd).

Medlems- og treningsavgifter

Tabellen nedenfor viser medlems- og treningsavgiftene for sesongen 2021-2022 fastsatt etter årsmøtet i 2021.

Avgift / Kostnad

Pr år

Pr mnd

Medlemsavgift 150
Nybegynnerkurs 1 050
Ordinær treningsavgift 3 840 320
Det gis familierabatt på treningsavgift der hvor det er flere spiller fra samme husholdning. Rabatten er på 25% fra og med spiller nummer 2.

Andre kostnader

Andre kostnader avhenger av din egen aktivitet og ambisjonsnivå

 • Racket: Klubben har noen låneracketer, men du ønsker fort å ha din egen racket. Pris på en racket varierer veldig mye; for en nybegynnerracket ligger prisen på ca 400-500 kroner, og går opp til ca 1500 for «profft» utstyr. Ta kontakt med en trener for anbefaling av racket – du bestiller dette rett gjennom klubben – leveranse tar ca 1 uke.
 • Lisens: Er du over 12 år og deltar på turneringer, kreves det betalt lisens til Norges Bordtennisforbund. Avhengig av alder, koster dette 300 – 500 kroner pr sesong (august – juni). For nye spillere sørger klubben for å registrere lisensen når det blir behov – vi sender så regningen videre til spillerne.
 • Startkontingenter: Ved turneringer betaler man en startkontingent pr klasse man deltar i. Prisen varierer fra turnering til turnering og avhengig av alder, men er normalt ca 100,- pr klasse. På en turnering vil det være normalt å delta på alt fra 1 til 4 klasser.
 • Reiser til turneringer: Vi reiser hvert år til flere turneringer både i norge og ikke minst til vår årlige klubbtur til Østersund i Sverige. Reise og overnatting betales normalt i sin helhet av hver enkelt spiller.
 • Treningssamlinger: Vi arrangerer med jevne mellomrom ekstra treningssamlinger i ferier og helger for våre spillere. Disse vil ofte ha en ekstra kostnad, og inkluderer normalt lunsj.
 • Klubbklær: Våre klubbdrakter kan du kjøpe og betale direkte i hallen. Fullt draktsett består av overtrekksjakke og bukse, shorts/skjørt og spillertrøye.

Medlemsvilkår

GENERELT

 • Medlemmene forplikter seg til å følge de regler som til enhver tid gjelder for oppførsel, trening og bruk av treningshallen.
 • Alle har felles ansvar for trivsel i klubben; vi behandler hverandre med respekt og rydder opp etter oss.
 • Alle medlemmer skal vise respekt for hverandre; alle er like viktige – uavhengig av nivå, alder eller funksjonshemming.
 • Mobbing, hærverk og usportslig opptreden kan medføre utvisning fra klubben.
 • Klubben forbeholder seg retten til å holde stengt i helger og på helligdager samt ha innskrenket tilbud i ferier.
 • Klubben forbeholder seg retten til endring av åpnings- og treningstider.

SPORTSLIG

 • Medlemmer forplikter seg til å opptre på en sportslig måte når man representerer Trondheim Bordtennisklubb. Dette inkluderer turneringer, reiser, samlinger både i klubb- og forbundsregi og andre representasjons-situasjoner.
 • Ved deltakelse i konkurranser støtter vi øvrige klubbmedlemmer positivt – og hjelper hverandre både i forberedelser, underveis i konkurransene og i etterkant.
 • Vi oppfører oss respektfullt overfor dommere, konkurrenter og andre vi møter – vi er gode ambassadører.
 • Vi overholder NIFs doping-reglement, og er kjent med konsekvensene av å bryte disse.

ØKONOMI OG BETALING

 • Treningsavgift skal betales med AvtaleGiro.
  • Treningsavgiften bestemmes av årsmøtet, og er differensiert på treningstilbudet. Treningsavgifter for 2021-2022 sesongen finner du her.
  • Treningsavgiften trekkes fra konto den 12. hver måned.
  • Første måneds treningsavgift (før AvtaleGiro blir effektuert) betales med kort i resepsjonen i bordtennishallen.
  • Opprettelse av AvtaleGiro gjøres ved å følge instruksjonene her under “AvtaleGiro
  • NB! AvtaleGiro skal ikke opprettes ved deltakelse på nybegynnerparti. Det er først etter nybegynnerpartiet om man ønsker å fortsette på ett av våre ordinære treningspartier at AvtaleGiro skal opprettes.
 • Medlemskontingent og treningsavgifter refunderes ikke.
 • Familierabatt – det gis rabatt på 25% fra og med husstandsmedlem nummer 2
  • For å få rabatten, send epost til admin@trondheimbtk.no etter at AvtaleGiro er opprettet så vil vi justere trekkbeløpet.
 • Alle medlemmer som ønsker å benytte hallen for trening; både organisert eller egenorganisert trening skal betale månedlig treningsavgift med AvtaleGiro.
 • Medlemskapet (med tilhørende treningsavgift) løper uavbrutt frem til oppsigelse.
 • Det er 1 måneders oppsigelse på medlemskapet og AvtaleGiro-trekk.
 • Ved aktiviteter utenom ordinære treningstider, som f.eks. samlinger i helgene, treningsleire, reiser, turneringer etc. så vil det kommuniseres tydelig i forkant hva kostnaden for deltakelse vil være – og hvordan dette håndteres. Normalt vil klubben legge ut, for så å fakturere hvert enkelt medlem.

Utmeldelse / Oppsigelse

Ønsker du å avslutte medlemskapet ditt, så sender du en epost til admin@trondheimbtk.no.

Oppsigelsestid

 • Medlemskapet med AvtaleGiro-trekk har en oppsigelsestid på 1 måned fra den 1. i påfølgende måned etter mottatt oppsigelse.
  • Dette betyr at dersom du f.eks. sender oppsigelse den 20.mai, så vil det månedlige trekket løpet ut juni.

NB! Dersom du er med på en av nybegynnerkursene våre så er det ingen AvtaleGiro-avtale å si opp – så det er ikke noe behov for oppsigelse dersom du ikke ønsker å fortsette etter gjennomført kurs.