Det å spille bordtennis skal være gøy og lystbetont. Du som spiller skal selv velge ditt ambisjonsnivå og hvor mye trening, tid og ressurser du ønsker å benytte på bordtennis.

Vi har som en grunnleggende forutsetning i klubben vår at alle er velkomne, uansett nivå og ambisjoner. Dette betyr også at vi skal tilrettelegge for de av spillerne som har et ønske og en motivasjon om å trene og konkurrere på et høyere nivå – dette betyr for mange at de tar et aktivt valg om å “satse” på bordtennis, og det skal du selvfølgelig kunne gjøre hos oss!

“Pluss”-tilbudet er et tilbud til deg som ønsker å ta bordtennisen ett steg videre. Dette tilbudet er åpent for alle våre spillere på våre treningspartier; kadett, ungdom og voksne.

Noen spørsmål og svar

Q: Er det noen aldersgrense?
A: Nei, så lenge du i dag trener på en av våre treningspartier så kan du ta del i plusstilbudet.

Q: Er “pluss”-tilbudet et eget “parti”?
A: Nei, for kadett og ungdom er dette et tilleggstilbud til de ordinære treningene du er med på i din egen gruppe. Det er en forutsetning at du fortsetter på treningene med ditt ordinære parti, men vi bidrar med å tilrettelegge treningen og gi deg nødvendige bistanden og økte treningsmuligheter slik at du kan jobbe for å oppnå dine målsetninger. For kadett og ungdom betyr dette at du får tilgang på organisert trening 4 dager i uken (pluss eventuelle aktiviteter i helger og fredager).

For voksne spillere (over 16/17 år) er pluss-partiet et eget parti med egne treningstider 4 dager i uken.

Q: Må jeg allerede være “god” for å ta del i plusstilbudet?
A: Nei, det må du ikke – hovedkriteriet er at du viser god treningsinnsats og en indre motivasjon til å ville “satse” på bordtennis. Men du må ha grunnleggende ferdigheter i bordtennis på plass. Har du spilt på kadett/ungdomsparti ca et halvt år så vil du normalt ha tilstrekkelig nivå. Hovedkriteriet for å delta er altså at du viser at du har en indre motivasjon for å bli bedre i bordtennis.

Q: Hvordan kan jeg være med på dette?
A: Ta kontakt med Karl Erik (hovedtreneren) for en prat, han vil kunne fortelle deg mer om dette – og sammen kan dere bli enige om hvordan et opplegg for akkurat deg legges opp. For spillere på kadett- og ungdomspartiene er det viktig at foreldre/foresatte også er med på denne avgjørelsen.

Q: Kan jeg melde meg på “når som helst”, eller må jeg vente?
A: Finner du at du har en god motivasjon og ønsker å delta, så ta kontakt med Karl Erik. Du trenger ikke vente.

Q: Koster det noe mer å delta på pluss-partiene?
A: Ja, det koster noe mer – treningsavgiften for “pluss”-partiene er pr august 2020 kroner 395 pr mnd (kontra 295 for ordinære partier). Det vil også kunne resultere i noe mer utgifter dersom man ønsker å delta på flere reiser og turneringer enn man normalt ville gjort.

Har du spørsmål eller bekymringer rundt de økonomiske aspektene så ta kontakt med klubbens leder Rolf Erik Paulsen på rolf@trondheimbtk.no eller mobil 92064636 – vi skal være en inkluderende klubb hvor vi forsøker å tilrettelegge slik at økonomi ikke er avgjørende for aktivitetsnivået. Alle henvendelser og løsninger blir håndtert konfidensielt innad i klubbens styre.

Ønsker du å delta på et pluss-parti?

Ta kontakt med Karl Erik på karl@trondheimbtk.no / 99368186 – eller snakk med han på treningen.