Diverse informasjon til medlemmene

  • Foreldreinformasjon
  • Regler for klubben
  • Fakturering
  • Treningstider
  • Deltakelse på stevner
  • Annet…