Med stor hjelp fra Gjensidigestiftelsen og Trondheim kommune har vi gleden av å kunne invitere barn og ungdom i Trondheim til gratis bordtennisaktivitet i hele sommerferien fra 27.juni til og med 21.august!

Spillested er vår bordtennishall på Lade (Haakon VIIs gate 2): https://goo.gl/maps/D7ctKK3i3KE2

Påmeldingsskjema nederst på denne siden!

With fantastic help from Gjensidigestiftelsen and Trondheim Municipality we have the pleasure of inviting children and youths in Trondheim to free table tennis activity during the summer from june 27th to august 21st!

The venue is our table tennis hall on Lade (Haakon VIIs gate 2): https://goo.gl/maps/D7ctKK3i3KE2

Registration form at the bottom of this page!

Gratis kurs for barn og ungdom

1 ukes gratis bordtenniskurs (mandag – fredag) Starter 27.juni! Meld deg på nå!

Delta på bordtenniskurs hele uken (mandag – fredag) med våre dyktige trenere (racket og baller får du låne gratis). Barn som skal starte i 4.-7. klasse fra høsten spiller kl 10:00 – 11:30, mens ungdommene spiller 12:00 – 13:45. Nytt kurs starter hver mandag gjennom hele sommerferien.

  • Barn 4.-7. klasse (født 2010, 2011, 2012, 2013 og 2014)
  • Ungdom 8.-10.klasse (født 2007, 2008 og 2009)

Påmelding: Påmelding er åpnet – vi har begrensede plasser så vær rask med påmeldingen! Påmeldingsskjema og info finner du nederst på denne siden (scroll nedover).

Gratis drop-in for alle under 20 år

Gratis drop-in gjennom hele sommeren! Starter 27.juni!

Ta med deg venner og familie eller kom alene og bli med på å spill bordtennis på ettermiddagene og helgene gjennom hele sommeren! Tilbudet er gratis for alle under 20 år med venner/foreldre – andre betaler vanlig drop-in priser.

Våre trenere er tilstede og sørger for at alle har noen å spille med, og kan gi tips og råd til de som ønsker det. Med jevne mellomrom arrangerer de leker, kamper og andre aktiviteter som alle kan delta på som ønsker det. Ingen påmelding – bare kom i hallen på tidene angitt under!

  • Ukedager (mandag – fredag): 17:00 – 20:00
  • Helger (lørdag – søndag): 12:00 – 15:00

Free course for children and youth

Free week long table tennis course (monday – friday) Starts june 27th! Register now!

Learn to play table tennis with our experienced trainers in a 1 week free course – you play every day (monday – friday) during the week. Depending on your age you either play between 10:00 and 11:30 or between 12:00 and 13:45 (see details below). A new course starts every monday through the entire summer.

  • Children 4.-7. grade (born 2010, 2011, 2012, 2013 and 2014)
  • Youth 8.-10.grade (born 2007, 2008 og 2009)

Registration: The registration has begun – we have limited availability so register quickly! Registration-form and further info at the bottom of this page (scroll down).

Free drop-in for everybody u/20

Free drop-in the entire summer! Starts june 27th!

Bring friends and family or come alone and enjoy table tennis in the afternoons and weekends throughout the entire summer! Playing is free for everybody under the age of 20 years and their friends/family – others are very welcome, and only pay the regular drop-in prices.

Our trainers will be present and make sure everyone has someone to play with, and will be giving advice and guidance to those that ask. They will also be organizing matches and other games for those who want to participate (or you can just play with your friends).  There is no registration for “drop-in” – just show up in the hall and start playing at the times noted below!

  • Weekdays (monday – friday): 17:00 – 20:00
  • Weekends (saturday – sunday): 12:00 – 15:00

.

Påmeldingsskjema – Registration form

Påmeldingsskjemaet gjelder ukeskursene for spillere i alder 4 – 10.klasse. For “drop-in” bordtennis (se over) så er det ingen påmelding – bare møt opp i hallen!

This registration form is for the 1-week course for players in the age group of 4th until 10th grade. For “drop-in” table tennis (se above) there is no registration – just show up in the training hall and start playing.


Til medlemmer av Trondheim BTK:

Medlemmene i klubben står selvfølgelig fritt til å melde seg på disse kursene og dagene, men det vil også komme egne treninger for kun våre klubbmedlemmer. Så det er store muligheter for å spille mye i sommer!

For current members of Trondheim BTK:

As a member you of course also can take part of these activites – or you can also incourage family-members to play 🙂 But there will also be specific activites for our active members this summer – more information will come on Spond by the end of may. But you will be able to play a lot of table tennis this summer.