Trondheim Bordtennisklubb har den store gleden av å invitere til NM for Junior og Eldre Junior 08.-10. april 2022 i Trondheim Spektrum.

Oppdatering:

 • 04.04.2022: Mindre endringer i tidsskjemaet for fredag og lørdag. Følgende viktige endringer:
  • Damer eldre junior lag starter kl 12:15 fredag (ikke 10:00).
  • Damer eldre junior double starter 11:30 på lørdag (ikke 12:30)
  • Noen mindre endringer i senere tider da åpningsseremoni er flyttet en halvtime til kl 12:30 lørdag.
 • 03.04.2022: Deltakerlistene er nå oppdatert med seeding i de ulike klassene [ Deltakerlister med seeding ] Vi gjør oppmerksom på at seedingen kan endres dersom rankingen endres før turneringen, eller det kommer frafall.
 • 26.03.2022: Tidsskjema er lagt ut her [ Tidsskjema ]
 • 20.03.2022: Oversikt over innmeldte spillere for de ulike lagene er nå tilgjengelig [ Klikk her for oversikt ]
 • 16.03.2022: Deltakerlister er nå tilgjengelig: [ Trykk her for å se deltakerlister ]
 • 20.02.2022: Påmelding kan nå også gjøres via TTAdmin (i tillegg til Excel) [ Trykk her for påmelding ]
 • 11.02.2022: Klassen “Para Åpen Junior” er lagt til og vil arrangeres på søndag

Tidspunkt
08.-10. april 2022 (fredag, lørdag og søndag)

Spillested
Trondheim Spektrum, Klostergata 90, 7030 Trondheim
Hallen ligger midt i Trondheim sentrum – i gåavstand fra de fleste hotellene.

Årsklasser
Junior, tidligst født 2004
Eldre Junior, tidligst født 1998

Påmelding
Påmeldingsfrist torsdag 10.mars. Etteranmeldinger er ikke tillatt.
Ved påmelding brukes vedlagt Excel-ark som sendes til nm@trondheimbtk.no.
Alternativt kan klubber melde på via TTAdmin: Lenke til påmelding

I offisielle klasser er etteranmelding i følge reglementet ikke godtatt.
Det er tillatt å melde på spiller i doubleklasser uten navngitt makker. Arrangøren skal sette sammen par av disse påmeldte etter skjønn.

Klasser, priser og spilleplan

Fredag 08.april
Damer eldre junior lag Corbillon Cup kr 410,-
Herrer eldre junior lag Ny Swaythling Cup kr 510,-
Eldre Junior mixed double* kr 190,-
*Ved stor påmelding vil Eldre junior mixed double starte fredag ettermiddag. Finalespillet foregår lørdag. Deltakende spillere/klubber får beskjed om dette senest torsdag 17.mars.
Lørdag 09.april
Damer eldre junior single* Pulje/Cup kr 210,-
Herrer eldre junior single* Pulje/Cup kr 210,-
Eldre junior mixed double (finalespill) Cup
Damer eldre junior double Cup kr 190,-
Herrer eldre junior double Cup kr 190,-
Eldre junior para åpen single** Pulje/Cup kr 210,-
Damer eldre junior sittende single** Pulje/Cup kr 210,-
Herrer eldre junior sittende single** Pulje/Cup kr 210,-
Damer eldre junior stående single** Pulje/Cup kr 210,-
Herrer eldre junior stående single** Pulje/Cup kr 210,-
Eldre junior para åpen double (ikke NM-klasse) Cup kr 190,-
*I damer og herrer eldre junior single er de best seedede spillerne direktekvalifisert til sluttspill, ref. 2.11.4.6 i konkurransereglementet

**Paraklassene planlegges med innledende puljespill og avsluttende cupspill, men ved liten deltakelse spilles kun puljespill, alternativt kun finale med to deltakere.

Søndag 10.april
Damer junior single* Pulje/Cup kr 160,-
Herrer junior single* Pulje/Cup kr 160,-
Damer junior double Cup kr 190,-
Herrer junior double Cup kr 190,-
Damer junior sittende single** Pulje/Cup kr 160,-
Herrer junior sittende single** Pulje/Cup kr 160,-
Damer junior stående single** Pulje/Cup kr 160,-
Herrer junior stående single** Pulje/Cup kr 160,-
Para Åpen junior** Pulje/Cup kr 160,-
*I damer og herrer junior single er de best seedede spillerne direktekvalifisert til sluttspill, ref. 2.11.4.6 i konkurransereglementet

**Paraklassene planlegges med innledende puljespill og avsluttende cupspill, men ved liten deltakelse spilles kun puljespill, alternativt kun finale med to deltakere.

Alle priser er inkludert NBTFs stevneavgift (“Stevne 10-ern”)

Spilletid
Fredag 10:00 – 21:00 (hallen åpner 08:30)
Lørdag 09:00 – 20:00 (hallen åpner 07:30)
Søndag 09:00 – 18:00 (hallen åpner 07:30)

Tidene over er ca-tider og kan benyttes for bestilling av reiser.

Tidsskjema
Detaljert tidsskjema blir offentliggjort senest 1.april både på trondheimbtk.no og NBTFs hjemmeside bordtennis.no.

Spilleform
Innledende puljespill og avsluttende cupspill i alle singleklasser.
Cup i alle doubleklasser.
Cup i lagklassene.

Alle klasser spilles best av 5 sett.

Baller og bord
Hvite STIGA Perform 40+*** baller.
Det spilles på STIGA Expert bord.

Premiering
I henhold til NBTFs reglement

Trekning
Trekning i henhold til regelverket. Trekning av alle klasser skjer dagen før de respektive klassene starter, senest klokken 20:00.

Oppmøte
Lagleder må bekrefte tilstedeværelse av spillere senest 45 minutter før klassestart. NB! for å unngå ansamling av personer, skal bekreftelse gjøres samlet av lagleder.

Seeding
Styrkeseeding i henhold til konkurransereglementet og NBTFs online ranking pr. 1.april 2022.

Dommere
Faste dommere i de offisielle klassene.
Spillere kan bli bedt om å dømme i puljespillet, og spillere som blir utslått kan bli bedt om å stille seg til disposisjon til å dømme en kamp.

Overdommer:
Overdommer: Sophie Brown-Hanssen, e-post: sophie@trondheimbtk.no, mobil: 991 01 917.
Assisterende overdommer: Inge Witsøe, e-post: iwi@iwi.no, mobil: 909 45 105

Teknisk delegert:
Øivind Eriksen, e-post: oivind.eriksen@skatteetaten.no, mobil: 951 41 614

Turneringsleder:
Rolf Erik Paulsen, e-post: rolf@trondheimbtk.no, mobil: 920 64 636

Reglement
Arrangementet er underlagt NBTFs konkurransereglement, NBTFs representasjonsreglement, NBTFs Tilleggsbestemmelser og NIF sine dopingbestemmelser.
Alle spillere skal ha innbetalt lisens, ref konkurransereglementet pkt. 1.7

Kiosk
Trondheim Spektrum har egen kiosk med godt utvalg av varm og kald mat og drikke.

Overnatting
Vi anbefaler NBTF sin samarbeidspartner thonhotels.no for overnatting. Det er flere Thon-hoteller i sentrum av Trondheim. Benytt firmakode TH87822 for å få rabatter knyttet til Norges Bordtennisforbund.
Bruk denne lenken for å bestille med riktig rabatt: Thon hotels m/NBTF-avtale

Startkontingent
Faktura sendes samlet pr klubb rett etter påmeldingsfristen. Faktura skal være betalt innen oppgitt frist og før stevnestart.

Begrensninger
Maks 32 lag i hver av lagkonkurransene.
Jenter kan ikke delta i gutteklasser.
Klasser med færre enn 4 deltakere kan bli strøket som mesterskapsklasse.
I paraklassene er grensen 2 deltakere.

Koronasituasjon
Slik situasjonen er nå, ser det positivt ut for å kunne gjennomføre arrangementet som planlagt.
Det tas forbehold om at nasjonal eller lokal smittesituasjon vil kunne påvirke hvordan mesterskapet gjennomføres.
Det forventes at alle deltakere retter seg etter de til enhver tid gjeldende smittevernbestemmelsene i Trondheim.

Tidligere resultater

Se alle tidligere resultater fra NM Junior og Eldre Junior (helt tilbake til 1965)

[ Trykk her for å gå til NBTFs NM-arkiv ]