På bakgrunn av den økede smittesituasjonen i Trondheim den siste tiden, og Trondheim Kommunes beslutning i dag om å innføre vesentlig strengere smittevernregler har Styret i kveld bestemt å flytte helgens Kretsmesterskap til 6.-7. februar. Beslutningen er tatt i samråd med NBTF Region Midt.

Trondheim Kommune har ikke nedlagt forbud mot arrangementer, men etter en helhetsvurdering har vi kommet frem til at det ikke er ønskelig å ha et slikt arrangement så tett inntil jul hvor flere utsettes for smitterisiko. Det er også kommet meldinger fra flere deltakere som har vært bekymret for situasjonen.

Vi kommer til å fortsette å gjennomføre treninger fremover, men med begrenset kapasitet for ungdom og voksne født 2008 og tidligere. Vi har vurdert det slik at vi har bedre oversikt over en treningssituasjon enn et arrangement – vi kan aldri gardere oss 100%, men vi mener at tiltaket vi nå gjør vil bidra til å gjøre smittevernsituasjonen i klubben tryggere.

Vi håper at enda flere har anledning til å delta helgen 6.-7. februar!

Vi ber alle som ønsker å delta 6.-7. februar om å gjøre påmelding på nytt (vi har nullstilt skjemaet).

Påmelding gjøres her: https://www.cognitoforms.com/TrondheimBTK/Kretsmesterskap2020

Rolf Erik Paulsen
Styreleder, Trondheim BTK

 


 

Tidsskjema, deltakerlister og informasjon om helgens KM i Trøndelag er nå klare. Turneringen går i Trondheim BTKs bordtennishall på Lade lørdag 19. og søndag 20. desember.

Finner du feil eller mangler, send melding til rolf@trondheimbtk.no snarest!

Smittevern og korona

Det er for tiden endringer i hvilke smittevern Trondheim kommune iverksetter – vi forutsetter at alle deltakere forholder seg til de til enhver tid gjeldende reglene.

Vi har pr nå valgt å gjennomføre stevnet – men hvis situasjonen endrer seg slik at vi anser at det ikke er forsvarlig å gjennomføre vil vi avlyse/utsette turneringen. Dette kan også skje hvis kommunen/regjeringen anbefaler å innstille arrangementer. Ved endring vil vi gi beskjed til deltakerne umiddelbart.

Påmeldingsoversikt

Nedenfor kan du laste ned påmeldingsoversikten (oversikt over påmeldte pr klasse er helt nederst på denne siden).

2020 KM - Påmeldte pr klubb

For å finne ut når du skal spille, gjør følgende:

  • Last ned filen “KM Påmeldte pr klubb”
  • Finn ditt navn i den filen, og se hvilke klasser du er påmeldt i.
  • Starttider er som følger:
    • Lørdag 10:00: 13 år, Junior og Veteran
    • Søndag 10:00: Senior
    • Søndag 11:00: 11 år og 15 år
  • Oppmøte senest 20 minutter før klassestart.

Tidsskjema

Lørdag 19.desember

Start Klasse Deltakere Sluttspill Ferdig Info
10:00 13 år 10 12:00 13:00 Puljespill + sluttspill.
10:00 Junior 6 13:00 Puljespill (alle mot alle).
10:00 Veteran 11 12:00 13:00 Puljespill + sluttspill.

Søndag 20.desember

Start Klasse Deltakere Sluttspill Ferdig Info
10:00 Senior 19 12:00 14:00 Puljespill + sluttspill (med plasseringsspill slik at alle får jevne kamper)
11:00 11 år 6 13:00 Puljespill (alle mot alle).  Premie til alle!
11:00 15 år 10 13:00 14:00 Puljespill + sluttspill.

 

2020 KM - Deltakerliste, alle klasser