Med den økende smittesituasjonen i Trondheim de siste dagene og usikkerheten som følger har klubbens Styre i dag valgt å avlyste helgens turnering.

Helse og sikkerhet for våre medlemmer vil alltid ha førsteprioritet – og med dagens usikre situasjon mener vi at det vil være uklokt å gjennomføre turneringen.

Morgendagens fredagsturnering blir også avlyst, og vi kommer til å bruke tiden frem til søndag med å bli kjent med situasjonen og finne ut av hvilke tiltak og retningslinjer vi skal ha fremover.

Vårt hovedmål vil være å sørge for at de vanlige treningene og kursene vi nå kjører kan gjennomføres så normalt som mulig.

Vi tar sikte på at treninger vil bli gjennomført som normalt igjen fra førstkommende mandag med noen mindre justeringer. En av tilpasningene vil med stor sannsynlighet være at vi ennå bedre må skille mellom spillere fra 20 år og oppover og de som er yngre.

Oppdatert informasjon kommer på søndag 8.november.

Frem til da blir det følgende endringer:

  • Fredagsturnering 6.november avlyses.
  • Ingen Drop-in i helgen.
  • Medlemmer med nøkkel kan benytte hallen som vanlig i hele helgen, men vær ekstra påpasselig med å skrive dere inn på listen som ligger ved inngangen.

Styret i Trondheim BTK